WhatsAppa yazın

Referanslar

Hər il minlərlə ton Avropa və digər ölkələrə üstün keyfiyyətli biyan məhsullarımızı tədarük edirik.

Gürcüstan
İran
Hindistan
Çin
Digər Avropa ölkələri

Aylıq tələbatınıza uyğun sizin üçün individual qiymət təklifi hazırlaya bilərik

Qiymət təklifi al